§  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

§  Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa Dotyczącego Zapobiegania  i  Przeciwdziałania COVID-19 Na Terenie Szkoły Podstawowej   NR 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

§  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczeń powinien   przybyć na wcześniej umówione konsultacje z oświadczeniem podpisanym przez rodziców/opiekunów

Uczniu!!!


§  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

Terminy stałych konsultacji z uczniami od 01.06.2020 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej Braniewie.

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot

Sala

Termin konsultacji

(dzień, godzina)

Cygan Grzegorz

geografia

33

poniedziałek

13:00 -15:00

Dajnowska Mariola

wychowanie fizyczne

Hala sportowa

wtorek

13:00 – 14:30

Dorawa Małgorzata

biblioteka

biblioteka

Poniedziałek, czwartek

13:00 – 15.00

Frąckiewicz Dariusz

wychowanie fizyczne

Hala sportowa

poniedziałek

13:00 – 14:30

Gawryś Bożena                

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

3 b

304

wtorek

12:00 – 13:00

Gutowski Seweryn

EDB

14

Środa 13:00-14:00

Huryn Barbara

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

1 a

304

Poniedziałek

12.00 – 13:00

Idzikowska Hanna

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

3 a

302

Środa

12:00 – 13:00

Jarmoła Genowefa

j. polski

Doradztwo Zawodowe

25

poniedziałek 13:00-15:00 klasy VIII

czwartek

13.00-15.00 pozostałe klasy

Kich-Zatorska Danuta

j. polski   , socjoterapia

11

Wtorek

13:00-15:00

Kowalczyk Bożena

Religia

101

czwartek

13:00 – 14:00

Książak Maria

Matematyka

24

czwartek

13:00- 15:00

Kubiak Anna

Historia

36

Piątek

13:00 – 15:00

Kuk Artur  

wicedyrektor

Gabinet wicedyrektora

poniedziałek 13:00 – 15:00

Lewandowska Anna

j. niemiecki

wych. kl. VIII B

31

Środa

13.00-15.00

 

Lubert Dorota

Pedagog

Gabinet pedagoga bud nr1

Piątek

13.00-15.00

Malińska Iza

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy

6 b

Hala sportowa

Czwartek

13:00 – 14:30

Maludziński Marek

WOS

14

Środa

14:15 – 15:15

Niewiadomski Roman

Informatyka, technika, wychowawca klasy

VII a

Sala informatyczna

Wtorek

13:00 – 15:00

Nowakowska Wioletta

Dyrektor

Gabinet dyrektora

wtorek

13:00 -15:00

Ochab Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

I b

Terapia pedagogiczna

302

Poniedziałek

12:00 – 13:00

Orłowska Anita

Religia

21

czwartek

13:00 do 14:00

Pietrzak Monika

Muzyka, plastyka, technika

Wychowawca klasy

IV a

103

Czwartek

13:00- 15:00

Płocharczyk Małgorzata

Matematyka wychowawca klasy

VII b

102

poniedziałek 13:00-15:00 pozostałe klasy

czwartek

13.00-15.00 klasy VIII

Podwojska-Horbacz Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

2 c

303

Piątek

12:00- 13:00

Rusak Jolanta

Religia

305

Środa

13:00- 14:00

Sielewicz Bogusława

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy

2 a

303

105

poniedziałek 12:00 – 13:00

klasa2a

poniedziałek

13.00-14.00

Przyroda

Sikut Grażyna

Fizyka

12

Czwartek

13:30 – 15:30

Sokołowska Ewa

j. angielski, wychowawca klasy

V b

205

Środa

13.00-15-00

Stachowicz   Patryk

j. angielski

wychowawca klasy VIII a

32

wtorek

13.00-15.00

Klasy VIII

Czwartek

13.00-15.00

pozostałe klasy

Śliwiak Anna

Wychowanie fizyczne, wychowawca klasy

6 a

Hala sportowa

Środa

13:00 – 14:30

Trzcińska Irena

Biologia, chemia

22

Piątek

13:00 – 15:00

Witkowska Jolanta

logopeda

Gabinet logopedy

Wtorek

13:00 -15:00

Wolanowska Aleksandra

j. polski, wychowawca klasy

5 a

14

Wtorek

13:00- 15:00

Zęgota Anna

j. angielski, wychowawca klasy

6 c

205

Piątek

13:00- 15:00

Żylińska Jadwiga

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

2 b

Terapia pedagogiczna

305

Piątek

11:00 – 12:00

 

§  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

§  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

W załączniku znajduje się zgoda rodzica na konsultacje.

Obowiązkowo zgodę należy mieć przy sobie podczas konsultacji wydrukowaną lub przepisaną odręcznie.

 

ZAŁĄCZNIK