Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 266

Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych. W celu bezpiecznej organizacji spotkań proszę uczniów o zgłaszanie potrzeb nauczycielom poprzez Librusa do czwartku godz. 15.00.

 Harmonogram konsultacji:

Język Polski – Pani Genowefa Jarmoła: sala 202 poniedziałek 13:00 -15:00 oraz czwartek 13:00- 15:00

Język Angielski – Pan Patryk Stachowicz: sala 205 poniedziałek 13:00 -15:00 oraz czwartek 14:00- 15:00

Matematyka – Pani Małgorzata Płocharczyk sala 102 poniedziałek 14:00 -15:00 oraz czwartek 13:00- 15:00

Konsultacje odbędą się po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanych uczniów. Ze względów BHP w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko zgłoszeni wcześniej uczniowie. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Jednocześnie przypominamy, że nauka odbywa się dalej w formie zdalnej i w takiej formie obowiązuje wszystkich uczniów.

Rodziców zainteresowanych udziałem ich dziecka w konsultacjach z nauczycielem na terenie szkoły prosimy o kontakt najpóźniej do czwartku 21 maja z nauczycielem poprzez Librusa. Prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz przedmiotu, którego konsultacje mają dotyczyć. W pierwszym tygodniu konsultacji prosimy o zgłaszanie przede wszystkim przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka i język angielski. 

Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się konsultacje dla wszystkich zainteresowanych uczniów z poszczególnych przedmiotów po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców. Harmonogram podamy w późniejszym terminie.

Ogólne zasady obowiązujące uczniów znajdują się w załączniku. Zasady szczegółowe zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: Procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID- 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej.

Od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły rozpoczęły się zajęcia rewalidacyjne dla zgłoszonych wcześniej uczniów.

Od 25 maja z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie klas ósmych, a od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas. Zainteresowanych wypożyczeniem książek prosimy o kontakt do nauczyciela biblioteki : przez Librusa Z biblioteki mogą skorzystać tylko zgłoszeni wcześniej uczniowie. Biblioteka będzie czynna w poniedziałki i czwartki od 13:00 do 15:00.