ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I – VIII
05.02. 2020 R. /środa/
GODZINY ZEBRANIA:
Klasy I-III 15.45 – 16.15
Klasy IV-VIII 16.15 – 16.45

    

 

KLASA SALA GODZINA ZEBRANIA

 I A - B. HURYN  

 304 BUD NR 1   1545

 I B - D. OCHAB

 302 BUD NR 1 1545

 II A - B. SIELEWICZ 

 101 BUD NR 1 1545

 II B - A. ŻYLIŃSKA

 305 BUD NR 1 1545

 II C - E. PODWOJSKA - 
              HORBACZ

 303 BUD NR 1 1545

 III A - H. IDZIKOWSKA

 102 BUD NR 1 1545

 III B - B. GAWRYŚ

 301 BUD NR 1 1545

 IV A - M. PIETRZAK

 103 BUD NR 1 1615

 V A - A. WOLANOWSKA

 14 BUD NR 2 1615

 V B - E. SOKOŁOWSKA

 105 BUD NR 1 1615

 V C - M. DAJNOWSKA

 202 BUD NR 1 1615

 VI A - A. ŚLIWIAK

 12 BUD NR 2 1615

 VI B - I. MALIŃSKA

 205 BUD NR 1 1615

 VI C - A. ZĘGOTA

 24 BUD NR 2 1615

 VII A - R. NIEWIADOMSKI  

 204 BUD NR 1 1615

 VII B - M. PŁOCHARCZYK 

 25 BUD NR 2 1615

  VIII A - P. STACHOWICZ

 32 BUD NR 2 1615

 VIII B - A. LEWANDOWSKA  

 11 BUD NR 2 1615

 

Nauczyciele wychowawcy pozostają na konsultacje w swoich salach 17.00 – 18.00.

Dyrekcja pełni dyżur w sekretariacie szkoły 16.00-18.00.

Dyżury pozostałych nauczycieli:

IMIĘ I NAZWISKO N-LA   SALA GODZINA

 G. CYGAN

 33 BUD NR 2  17.00-18.00  

 S. RÓŻA
 D. FRĄCKIEWICZ

 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
 BUD NR 1

17.00-18.00
 G. SIKUT
 M. MALUDZIŃSKI

 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
 BUD NR 2

17.00-18.00

 G. JARMOŁA

 23 BUD NR 2 17.00-18.00

 D. KICH - ZATORSKA

 34 BUD NR 2 17.00-18.00

 A. KUBIAK

 36 BUD NR 2 17.00-18.00

 I. TRZCIŃSKA

 22 BUD NR 2 17.00-18.00

 A. ORŁOWSKA

 21 BUD NR 2 17.00-18.00

 D. LUBERT

 GABINET PEDAGOGA
 BUD NR 1

17.00-18.00

 LOGOPEDA

GABINET LOGOPEDY

17.00-18.00