odbędzie się dnia 29.08.2019 r. w sali 103 o godzinie 9:00.